توسعه تجهیزات مخابراتی

توسعه تجهیزات مخابرات(TTM) با هدف تامین تجهیزات مخابراتی مورد نیاز صنایع مخابراتی کشور پا به عرصه وجود نهاد. برخورداری از دانش فنی بالا این امکان را به شرکت داده است تا در کنار تأمین کالا، مشاوره فنی مناسب برای انتخاب مناسب ترین تجهیزات را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. بدین ترتیب شرکت توسعه تجهیزات مخابرات در زمره شرکتهای بازرگانی تخصصی محسوب می گردد.علاوه بر این، پرهیز از مبادلات داخلی و تمرکز بر بازرگانی بین المللی، این شرکت را به یکی از موثق ترین منابع دست اول تأمین تجهیزات خارجی تبدیل نموده است. این رویکرد کماکان زیربنای فعالیت های بازرگانی شرکت را تشکیل می دهد.
این دفتر ، تجهیزات مخابراتی بسیاری را جهت صنایع مخابراتی کشور با موفقیت تامین نموده است و می کوشد با تامین کیفیت و سرعت در تحویل کالا پاسخگوی بخشی از نیازهای مخابراتی کشور باشد.