توسعه تجهیزات مخابراتی

توسعه تجهیزات مخابرات(TTM) تاکنون تجهیزات مخابراتی بسیاری را جهت صنایع مخابراتی و شرکتهای دولتی و خصوصی فراهم نموده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
شرکت ارتباطات سیار (MCI)
رایتل
ایرانسل
تالیا
مخابرات بابل
مخابرات شهرکرد
مخابرات یاسوج
شرکت پرسوالکترونیک
شرکت نیروفران
صنایع صاایران
شرکت ارگ جدید
شرکت پاسارگاد سیستم پیروزان
شرکت تاپکام
شرکت آیکون
شرکت کنکاش ارتباط آسیا
...